Dirigent en pianist

Dirigent: Enrique López-Cortón

Enrique López-Cortón werd in 1969 geboren in La Coruña (Spanje). Hij begon zijn muzikale opleiding toen hij 7 jaar was. Nadat hij zijn diploma pianoleraar gehaald had (B.Mus), verhuisde hij naar Barcelona om er te studeren bij Assumpta Coma en David Padrós. Aldaar behaalde hij aan het Conservatorio de Badalona het masterdiploma piano (M.Mus).

In Barcelona begon hij ook met zanglessen en koordirectie bij Manuel Cabero en Mireia Barrera. In 1999 kreeg hij een beurs van de gemeente La Coruña, waardoor hij een postdoctorale cursus koordirectie kon volgen aan het Sweelinck Conservatorium van Amsterdam bij Jos Vermunt. Later studeerde hij middeleeuwse chant en polifonie bij dr. Rebecca Stewart aan de Schola Cantorum Brabantiae in Tilburg, en zang bij Paula de Wit, Xenia Meijer en Claron McFadden.

Op het gebied van het gregoriaans heeft Enrique zijn sporen verdiend bij de Schola Pinensis in Barcelona onder leiding van Jordi Sacasses en de Schola Cantorum Amsterdam onder leiding van Eugeen Liven d’Abelardo.

Als orkestdirigent is Enrique voornamelijk autodidact, hoewel hij ook lessen volgde bij Salvador Mas, Jorma Panula en Jurjen Hempel. Hij werkte o.m. met het Noord Nederlands Orkest, het Nationaal Symfonisch Kamerorkest en het Promenade Orkest, en ook met barok orkesten op authentieke instrumenten zoals Concerto d´Amsterdam en The Northern Consort.

Enrique López-Cortón is grondlegger en dirigent van Capella Sancta Maria, een professioneel vocaal ensemble, gespecialiseerd in Spaanse renaissancepolyfonie. Hij is ook dirigent van het Ralph Sordo (Amsterdam) en Estrivo Kamerkoor (Utrecht) en dirigeert projecten met andere ensembles zoals Tout venant en Tien Vocaal Ensemble.

Als freelance zanger heeft hij opgetreden met het Bachkoor Holland (Naarden) en meer recent met Studium Chorale (Maastricht) en Cantatrix (Leeuwarden).

Sinds 13 februari 2020 is hij dirigent bij De Amsterdamse Bachvereniging.

Ensemble

Tijdens onze concerten worden we begeleid door een ensemble dat speelt op barok-instrumenten.

Pianist: Charlie Bo Meijering

Charlie Bo Meijering Amsterdam – 1987) begon met het nemen van pianolessen op achtjarige leeftijd bij Liesbeth Langendijk en later bij Daniël Kramer.

In 2006 werd hij aangenomen op het Utrechts Conservatorium bij Katia Veekmans.
Zijn Master-eindexamen deed hij in 2013 aan het Utrechts Conservatorium bij Sebastián Colombo en Henry Kelder.

Hij heeft opgetreden tijdens het Grachtenfestival en in het Concertgebouw. Momenteel doet Charlie Bo werk voor Nationale Opera en Reisopera.

Charlie Bo is te zien als pianist in het TV-programma Het Orkest van Nederland (2014) en de derde en vierde editie van Maestro (2016).

Naast zijn pianistische activiteiten maakt hij posters en concertprojecties en bespeelt de beiaard.

Sinds oktober 2016 begeleidt Charlie Bo de repetities van De Amsterdamse Bachvereniging.